[Thích Cố] Truyền thuyết

Truyền Thuyết

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Link Vietsub:

Bản 1

Bản 2

Lời dịch giả: Lời dịch chỉ có nghĩa trong MV.

 

Bản 1

Chế tác: Bổ Khoái Giáp

 

 

 

 

Bản 2

Chế tác: Ca Ca Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến mãi:

 Clip gốc của nhạc đây.