Biên Thành Hoang Nguyệt_Văn Án

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Biên Thành Hoang Nguyệt”

Dịch: Mặc Thuỷ

Beta reader: Yến Linh

VĂN ÁN

     Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Cố Tích Triều vì muốn có được công danh mà trở mặt vô tình, phản bội, truy sát Thích Thiếu Thương, huỷ đi sự nghiệp nửa đời của hắn, giết vô số huynh đệ của hắn.

Nhưng đối với người đầu tiên thừa nhận tài năng của mình, y hết lần này đến lần khác buông tha.

Thích Thiếu Thương hận y thông địch phản quốc, tuyệt tình, vô nghĩa, nhưng lại cảm thông cho số phận y vất vả, ấn tượng lần đấu gặp Cố Tích Triều quá sâu đậm, đến mức hắn không muốn tin Cố Tích Triều là kẻ trời sinh tàn ác.

Kẻ thù gặp mặt, vốn dĩ không thể bỏ qua.

Nhưng hai người bọn họ đến cuối cùng vẫn buông tha người kia, nếu có thể quay lại, liệu có thể không để quá khứ lặp lại, liệu có thể không đối địch nhau?